Privacybeleid

Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy.

Wij verzamelen twee soorten informatie van u: persoonlijk identificeerbare informatie die u verkiest aan ons te verstrekken en niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw IP-adres. Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen alleen rechtmatig gebruiken (in overeenstemming met de Data Protection Act 1998)

1. Persoonlijk identificeerbare informatie

a. Online formulieren en e-mail: De enige persoonlijk identificeerbare informatie die wij verzamelen is die welke u vrijwillig aan ons verstrekt. Als u ons bijvoorbeeld e-mailt met vragen of verzoeken om informatie over ons, onze diensten of onze producten, kunnen wij vragen om uw naam, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres om op uw verzoeken te kunnen reageren.

b. E-commerce en online bestellingen/verzoeken: Het soort informatie dat wij van u verzamelen, omvat uw naam, adres, leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres en krediet-/debetkaartgegevens. Uw bestelgegevens worden veilig opgeslagen. Uw creditcard-/debetkaartgegevens worden alleen gebruikt om uw bestelling veilig te verwerken via een betalingsgateway en zijn niet zichtbaar voor ons.

Bovendien, als u enige vorm van sollicitatie (sollicitaties, verzoeken om offertes/servicekostenramingen, of enige andere sollicitatie, verzoek of aanvraag) per e-mail bij ons indient, wordt u verzocht persoonlijk identificeerbare informatie op te nemen, zodat wij uw sollicitatie kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen. Wij kunnen de informatie die u verkiest aan ons te verstrekken, verzamelen en opslaan om u van tijd tot tijd informatie over ons te sturen.

Wij zullen nooit gevoelige informatie over u verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De informatie die wij bewaren, zal nauwkeurig en actueel zijn. U kunt de informatie die wij over u hebben, controleren door ons een e-mail te sturen. Als u onnauwkeurigheden constateert, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen of corrigeren.

2. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

a. IP-adressen: Een IP-adres is een nummer dat door computers in een netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren, zodat gegevens naar u kunnen worden verzonden. Wij verzamelen IP-adres informatie om onze website te beheren en om site statistieken te verzamelen.

b. Cookies: Cookies zijn stukjes data die een website naar de computer van een gebruiker stuurt terwijl de gebruiker de site bekijkt. Cookies identificeren uw webbrowser en slaan informatie op over uw bezoeken, maar onthullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u. Wij kunnen cookies gebruiken om te begrijpen welke delen van onze site gebruikers het meest bezoeken en om ons te helpen onze site te verbeteren.

3. Delen van informatie

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare en/of niet-persoonlijk identificeerbare informatie met derde organisaties, tenzij wij uw toestemming hebben. Bovendien kunnen wij persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken indien de wet dit vereist of in samenwerking met een wettig verzoek in het kader van een wetshandhavingsonderzoek of een andere openbare veiligheidskwestie.

4. Beveiliging

Wij streven ernaar redelijke veiligheidsprocedures te hanteren ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie die onder ons beheer valt.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken, worden beveiligd overeenkomstig ons interne veiligheidsbeleid en de wet.

Als u vragen/opmerkingen over privacy heeft, kunt u contact met ons opnemen.