Juridische mededeling

1. Identiteit:

De Prcontainers.com-site wordt beheerd door het bedrijf Prunatainer Ltd, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 500.000,00, gevestigd in Londen (WC2H 9JQ), geregistreerd bij het London Trade Register onder nummer 14495607 en wiens postadres is 71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ, Verenigd Koninkrijk.

Wettelijke vertegenwoordiger: Omar Cherief

Voorzitter Raad van Toezicht: Ladner Jessica Morgane

2. Contactpersoon:

Onze afdeling klantrelaties is bereikbaar van maandag tot en met zondag van 08.00 tot 22.00 uur, via ons contactformulier of telefonisch op +44 752 069 2419 of via de live chatservice.

E-mail: contact@prcontainers.com

3. Host:

De site wordt gehost door:

Hostinger International Ltd.

61 Lordou Vironos Street - 6023 Larnaca - Cyprus

Directeur publicatie: Thomas Harry Holmes

4. Intellectueel eigendom:

Deze site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van auteurs van beschermde werken die op deze site worden gereproduceerd en gecommuniceerd, zijn voorbehouden. Tenzij geautoriseerd, is elk gebruik van de Werken anders dan individuele en privé reproductie en raadpleging verboden.

De website https://prcontainers.com gepubliceerd door Prunatainer Ltd, is het onderwerp geweest van een AVG-verklaring.

Hetzelfde geldt voor de database op de site. Prunatainer verleent u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie zonder het recht om de inhoud van de website in sublicentie te geven voor gemakkelijke toegang, navigatie en gebruik in verband met de website. Deze licentie verleent u geen andere rechten, met name het commerciële gebruik van deze inhoud.

5. Merk:

De bedrijfsnamen, merken en handelsmerken die op de site voorkomen, worden beschermd door Engels en internationaal recht. Elk gebruik, reproductie, distributie of weergave van alle of een deel van de bovenstaande symbolen zonder schriftelijke toestemming is verboden.

6. Persoonlijke gegevens:

Voor meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, raden wij u aan onze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen.

7. Disclaimer:

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct en up-to-date is naar ons beste weten en overtuiging. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren en te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van bezoekers van de website om de op de website verstrekte informatie op een andere manier te verifiëren, onder meer door rechtstreeks contact met ons op te nemen. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor (a) onnauwkeurigheden, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot de op de site beschikbare informatie, (b) voor schade als gevolg van een wijziging van de op de site weergegeven informatie als gevolg van mogelijke frauduleuze manipulatie door derden en (c ) voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang tot of het onvermogen om toegang te krijgen tot de site, evenals door het gebruik van de site en/of het krediet dat wordt gegeven aan informatie die direct of indirect daarvan is verkregen. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van grove of opzettelijke nalatigheid van het bedrijf Prunatainer Ltd en/of het overlijden van een consument of persoonlijk letsel van het bedrijf door toedoen van het bedrijf Prunatainer Ltd.